среда, 7 марта 2012 г.

Цены на газ для населения Украины.

Для сравнения и понимания ценовой политики на газ

для населения в Украине и в России

ознакомимся с информацией о цене на газ и о стоимости услуг по газоснабжению

в ПАО «Запорожгаз» Запорожской области Украины и

в  Краснодарского края России.


Цены на газ для населения и  стоимость услуг по газоснабжению для населения  утверждает

Національна комісія регулювання електроенергетики України

Обратите внимание на это мое утверждение, что в Украине цены на газ для населения и стоимость услуг по газоснабжению для населения  утверждает не территориальное представительство, а именно только национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины (сокращенно НКРЕ Украины).

    Фактически, согласно данных официального сайта НКРЕ Украины http://www.nerc.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=32134&cat_id=30510
региональные представительства НКРЕ Украины принимаю только – «Участь у вдосконаленні механізму ціноутворення»?????
Читаем по сайту
Основні завдання Національної комісії регулювання електроенергетики України

Участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів.

Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі, у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

Сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів та у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

Забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

Забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів і послуг.

Захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу, нафти та нафтопродуктів.

Розроблення і затвердження правил користування електричною енергією та газом.

Координація діяльності державних органів у питаннях регулювання ринків енергоносіїв.

Видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (ліцензійними умовами), передачу та постачання електричної енергії, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного газу (ліцензійними умовами), і постачання природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; видача ліцензій на електричну та теплову енергію, що виробляються когенераційними установками.

Контроль за додержанням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності.


Основні завдання територіального представництва Національної комісії регулювання електроенергетики України

Участь у вдосконаленні механізму ціноутворення в електроенергетичному, нафтогазовому комплексах та у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях,когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

Захист прав споживачів в межах компетенції НКРЕ.

Здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності в електроенергетичному, нафтогазовому комплексах та у сфері теплопостачання відповідно до положень НКРЕ про перевірку ліцензованої діяльності ліцензіатів.

Участь у розгляді заяв на одержання та переоформлення ліцензій та надання консультацій суб`єктам підприємницької діяльності у питаннях, що стосуються ліцензованої діяльності.

Розгляд скарг, звернень, пропозицій ліцензіатів та споживачів в межах компетенції НКРЕ.    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ


                        П О С Т А Н О В А

                        13.07.2010  N 812

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      13 липня 2010 р.
                                      за N 507/17802


        Про затвердження Роздрібних цін на природний газ,
            що використовується для потреб населення,
               Міжнародного дитячого центру "Артек"
         і Українського дитячого центру "Молода гвардія"


     Відповідно до  Закону  України  "Про  державну  підтримку  та
особливості  функціонування  дитячих  центрів  "Артек"  і  "Молода
гвардія" ( 906-17 ),  Указу Президента України від 14.03.95 N  213
( 213/95  )  "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії  з  питань  регулювання  електроенергетики   України"   та
постанови Кабінету   Міністрів   України   від   25.12.96  N  1548
( 1548-96-п ) "Про  встановлення  повноважень  органів  виконавчої
влади  та  виконавчих  органів  міських  рад  щодо регулювання цін
(тарифів)"   (із   змінами)   Національна   комісія    регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити   Роздрібні   ціни   на   природний   газ,   що
використовується   для  потреб  населення,  Міжнародного  дитячого
центру "Артек" і Українського  дитячого  центру  "Молода  гвардія"
(додаються).

     2. Для потреб населення смт Солотвине Закарпатської  області,
яке   споживає   природний  газ  безпосередньо  із  Солотвинського
родовища,  Роздрібні ціни на природний газ,  затверджені згідно  з
пунктом 1 цієї постанови, застосовуються з урахуванням коефіцієнта
0,8.

     3. Управлінню  цінової  та  тарифної  політики  нафтогазового
комплексу   в   установленому  порядку  забезпечити  подання  цієї
постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     4. Постанови НКРЕ від 25.10.2008 N 1239  (  z1088-08  )  "Про
затвердження Роздрібних цін на природний газ,  що використовується
для потреб  населення,  Міжнародного  дитячого  центру  "Артек"  і
Українського  дитячого  центру  "Молода гвардія",  зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 10.11.2008 за N  1088/15779,  та  від
19.03.2009 N 315 ( z0322-09 ) "Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 25.10.2008  N  1239",  зареєстровану  в  Міністерстві  юстиції
України  08.04.2009  за N 322/16338,  визнати такими,  що втратили
чинність.

     5. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2010 року.

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      13.07.2010  N 812

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      13 липня 2010 р.
                                      за N 507/17802


                          РОЗДРІБНІ ЦІНИ
              на природний газ, що використовується
           для потреб населення, Міжнародного дитячого
              центру "Артек" і Українського дитячого
                     центру "Молода гвардія"


------------------------------------------------------------------
| N |              Диференціація цін              |      Ціна    |
|з/п|                                             |   за 1 куб.м |
|   |                                             |  з ПДВ, коп. |
|---+---------------------------------------------+--------------|
| 1 |за умови, що обсяг споживання природного газу|              |
|   |не перевищує 2500 куб.м на рік:              |              |
|   |за наявності газових лічильників             |    72,54     |
|   |за відсутності газових лічильників           |    79,80     |
|---+---------------------------------------------+--------------|
| 2 |за умови, що обсяг споживання природного газу|              |
|   |не перевищує 6000 куб.м на рік:              |              |
|   |за наявності газових лічильників             |    109,80    |
|   |за відсутності газових лічильників           |    120,78    |
|---+---------------------------------------------+--------------|
| 3 |за умови, що обсяг споживання природного газу|              |
|   |не перевищує 12000 куб.м на рік:             |              |
|   |за наявності газових лічильників             |    224,82    |
|   |за відсутності газових лічильників           |    247,32    |
|---+---------------------------------------------+--------------|
| 4 |за умови, що обсяг споживання природного газу|              |
|   |перевищує 12000 куб.м на рік:                |              |
|   |за наявності газових лічильників             |    268,56    |
|   |за відсутності газових лічильників           |    295,41    |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління цінової
 та тарифної політики
 нафтогазового комплексу                                В.Семенець


Запорізьке територіальне представництво НКРЕ України в межах своєї компетенції пові-
домляє наступне.

Відповідно до 10 пункту "Правил надання населенню послуг з газопостачан-
ня", затверджених постановою КМУ від 09.12.1999 (з наступними змінами та допо-
вненнями, далі Правила), розрахунок населення за надані послуги з газопостачання
здійснюється починаючи з 1 січня 2007 року
за роздрібними цінами, диференційо-
ваними залежно від обсягів споживання, що встановлені НКРЕ
, за показаннями лі-
чильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами споживання природного газу.
Та-
кож слід зазначити, що
роздрібні ціни на природний газ для населення діють на всій
території України
, тобто, є однаковими для всіх побутових споживачів природного
газу.
Так, з 2007 року діяли наступні ціни на природний газ для населення:
з 01.01.2007 по 01.09.2008 ціна (з ПДВ) за 1 м3 затверджена постановою НКРЕ від
19.12.2006 № 1672 складала:
за умови, що обсяг споживання природного газу не пе-
ревищує 2500 куб. м.
на рік: за наявності газових лічильників 31,5 коп., за відсутнос-
ті газових лічильників 34,5 коп.;
за умови, що обсяг споживання природного газу не
перевищує 6000 куб. м.
на рік: за наявності газових лічильників 47,8 коп., за відсут-
ності газових лічильників 52,6 коп.;
за умови, що обсяг споживання природного газу
не перевищує 12000 куб, м. на рік: за наявності газових лічильників 98,0 коп. за від-
сутності газових лічильників 107,8 коп.;
за умови, що обсяг споживання природного
газу перевищує
12000 куб. м. на рік: за наявності газових лічильників 117,3 коп. за
відсутності газових лічильників 129,0 коп..
з 01.09.2008 по 01.12.2008 ціна (з ПДВ) за 1 м3, затверджена постановою
НКРЕ від 07.08.2008 № 934 складала:
за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 куб. м. на рік за наявності газових лічильників 35,82 коп., за
відсутності газових лічильників 39,36 коп.;
за умови, що обсяг споживання природ-
ного газу
не перевищує 6000 куб. м. на рік: за наявності газових лічильників 54,24
коп.,
за відсутності газових лічильників 59,64 коп.;
за умови, що обсяг споживання
природного газу
не перевищує 12000 куб. м. на рік: за наявності газових лічильників
111,0 коп. за відсутності газових лічильників 122,10 коп.;
за умови, що обсяг спожи-
вання природного газу
перевищує 12000 куб. м. на рік: за наявності газових лічиль-
ників
132,60 коп. за відсутності газових лічильників 145,86 коп..
грудень 2008 ціна (з ПДВ) коп. за 1 м3, затверджена постановою НКРЕ від
25.10.2008 № 1239 складала:
за умови, що обсяг споживання природного газу не пе-
ревищує 2500 куб. м.
на рік за наявності газових лічильників 48,36 коп., за відсутно-
сті газових лічильників 53,16 коп.;
за умови, що обсяг споживання природного газу
не перевищує 6000 куб. м. на рік: за наявності газових лічильників 73,20 коп., за від-
сутності газових лічильників 80,52 коп.;
за умови, що обсяг споживання природного
газу
не перевищує 12000 куб. м. на рік: за наявності газових лічильників 149,88 коп.
за відсутності газових лічильників 164,82 коп.;
за умови, що обсяг споживання при-
родного газу
перевищує 12000 куб. м. на рік: за наявності газових лічильників
179,04 коп. за відсутності газових лічильників 196,86 коп..
з 01.01.2009 по 01.08.2010 ціна (з ПДВ) коп. за 1 м3 затверджена постановою
НКРЕ від 25.10.2008 № 1239, в редакції постанови НКРЕ від 19.03.2009 № 315 скла-
дала:
за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 куб. м. на
рік за наявності газових лічильників
48,36 коп., за відсутності газових лічильників
53,16 коп.;
за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 куб.
м.
на рік: за наявності газових лічильників 73,20 коп., за відсутності газових лічиль-
ників 80,52 коп.;
за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує
12000 куб. м.
на рік: за наявності газових лічильників 149,88 коп. за відсутності га-
зових лічильників 164,82 коп.;
за умови, що обсяг споживання природного газу пе-
ревищує 12000 куб. м.
на рік: за наявності газових лічильників 179,04 коп. за відсут-
ності газових лічильників 196,86 коп..
з 01.08.2010 по теперішній час ціна з ПДВ) за коп. за 1 м3, затверджена поста-
новою НКРЕ від 13.07.2010 № 812 складає:
за умови, що обсяг споживання природ-
ного газу
не перевищує 2500 куб. м. на рік за наявності газових лічильників 72,54
коп.,
за відсутності газових лічильників 79,80 коп.;
за умови, що обсяг споживання
природного газу
не перевищує 6000 куб. м. на рік: за наявності газових лічильників
109,80 коп., за відсутності газових лічильників 120,78 коп.;
за умови, що обсяг спо-
живання природного газу
не перевищує 12000 куб. м. на рік: за наявності газових лі-
чильників
224,82 коп., за відсутності газових лічильників 247,32 коп.;
за умови, що
обсяг споживання природного газу
перевищує 12000 куб. м. на рік: за наявності га-
зових лічильників
268,56 коп. за відсутності газових лічильників 295,41 коп..
Копії всіх вище перелічених постанов НКРЕ не зберігаються в територіально-
му представництві.
     Також слід зазначити, що сплачені населенням, кошти за спожитий природний
газ
зараховуються на поточний рахунок
зі спеціальним режимом використання, на
якому проводитися розщеплення згідно алгоритму розподілу коштів, який щомісяця
затверджується НКРЕ.

В свою чергу, всім ліцензіатам НКРЕ з розподілу природного та нафтового га-
зу затверджується тариф на транспортування природного газу розподільними тру-
бопроводами.
Згідно пункту 3.8 "Ліцензійних умов провадження господарської дія-
льності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ",
затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010
тариф на транспортування газу роз-
подільними трубопроводами розраховується ліцензіатом на наступний (плановий)
період та затверджується НКРЕ.
Тариф установлюється таким чином, щоб забезпе-
чити ліцензіату відшкодування
його обґрунтованих витрат та отримання прибутку,

а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності
його діяльності.
Так, з 2007 року для ПАТ "Запоріжгаз" затверджувались та діяли наступні та-
рифи на транспортування природного газу розподільними трубопроводами:
3 01.01.2007 по 01,07.2007 - 38,10 грн. за І000 куб.м (без урахування ПДВ), за-
тверджений постановою НКРЕ від 19.12.2006 № 1692;
3 01.07.2007 по 01.09.2008 - 40,60 грн. за 1000 куб.м (без урахування ПДВ), за-
тверджений постановою НКРЕ від 21.06.2007 № 784;
3 01.09.2008 по 01.05.2010 - 64,50 грн. за 1000 куб.м (без урахування ПДВ), за-
тверджений постановою НКРЕ від 07.08.2008 № 945;
3 01.05.2010 по 01.08.2010 - 88,30 грн. за І000 куб.м (без урахування ПДВ), за-
тверджений постановою НКРЕ від 28.04.2010 № 436;
3 01.08.2010 по 01.04.2011 - 111,60 грн. за 1000 куб.м (без урахування ПДВ),
затверджений постановою НКРЕ від 30.07.2010 № 964;
3 01.04.2011 по 01.07.2011 - 124,90 грн. за 1000 куб.м (без урахування ПДВ),
затверджений постановою НКРЕ від 24.03.2011 № 399;
3 01.07.2011 по 01.01.2012 - 146,30 грн. за 1000 куб.м (без урахування ПДВ),
затверджений постановою НКРЕ від 30.06.2011 № 1124,
Копії зазначених постанов також не зберігаються в представництві.

Як зазначалося вище населення на території України
сплачує єдину ціну на природний газ.
При цьому, кожному ліцензіату НКРЕ затвер-
джується окремий тариф, згідно його розрахунку,
який подається до НКРЕ м. Київ,
для подальшого розгляду та затвердження.
Затверджена структура тарифу на транс-
портування природного газу розподільними трубопроводами є інформацію,
яка не
підлягає оприлюдненню
.
Цю інформацію Ви можете отримати безпосередньо на пі-
дприємстві, діяльності якого Вона стосується, тобто, в ГІАТ "Запоріжгаз".Согласно п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729 Київ Про забезпечення споживачів природним газом -


1) населення, релігійних організацій, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню) - з ресурсу природного газу, який формується за рахунок продажу підприємствами, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, господарськими товариствами, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніми підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств, учасниками договорів про спільну діяльність, укладених за участю зазначених підприємств і товариств, та/або уповноваженими такими договорами особами Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" всього обсягу природного газу (в тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку, який здійснюється на підставі спеціальних дозволів на користування надрами (за винятком обсягів газу, що використовується видобувними підприємствами відповідно до напрямів, визначених прогнозним річним балансом находження та розподілу природного газу по Україні, що затверджений Кабінетом Міністрів України), а у разі нестачі - за рахунок інших ресурсів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

То есть потребность населения Украины должна обеспечиваться только природным газом, добытим на территории Украины и соответственно по украинской цене за 1 м3.
   В настояний момент стоимость украинского газа - 278 грн/1000 м.куб!!!! Да и то эта цена очень завышена.
   То есть стоимость 1 м.куб. украинского природного газа для населения Украины равна 0,278 грн.

   Государство Россия установило стоимость 1 м3 природного газа для населения в Краснодарском крае России равна 1,03522 грн. за 1 м3 природного газа.

Население в Краснодарском крае России платит за 1 м3  потребленного природного газа вместе с услугами по газоснабжению цену 4,0365 руб. или 1,0938915 грн. за 1 м3 природного газа.

   Государство Украина установило стоимость 1 м3 украинского природного газа для населения Украины равной 0,278 грн.
Ура!!! В цене за 1 м3 природного газа Украина утерла нос России со счетом 0,278 грн. : 1,03522 грн.
Почти 1 : 5.


   Государство Россия установило стоимость 1 м3 природного газа для населения в Краснодарском крае России равна 1,03522 грн. за 1 м3 природного газа.

Население в Краснодарском крае России платит за 1 м3  потребленного природного газа вместе с услугами по газоснабжению цену 4,0365 руб. или 1,0938915 грн. за 1 м3 природного газа.

   Государство Украина установило стоимость 1 м3 украинского природного газа для населения Украины равной 0,278 грн.
Ура!!! В цене за 1 м3 природного газа Украина утерла нос России со счетом 0,278 грн. : 1,03522 грн.
Почти 1 : 5.
Но плата за 1 м3  потребленного природного газа вместе с услугами по газоснабжению в России равна 1,0938915 грн. за 1 м3 природного газа.

И в Украине плата за 1 м3  потребленного природного газа вместе с услугами по газоснабжению «з 01.08.2010 по теперішній час ціна з ПДВ за коп. за 1 м3, затверджена постановою НКРЕ від 13.07.2010 № 812 складає за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 куб. м. на рік: за наявності газових лічильників 109,80 коп».
То есть плата за 1 м3  потребленного природного газа вместе с услугами по газоснабжению в Украине равна в среднем 1,0980 грн.
Плата населения России и Украины за 1 м3  потребленного природного газа вместе с услугами по газоснабжению почти равная  
1,0938 грн. и 1,0980 грн.
Все это хорошо, но если посмотреть на эти цены с дугой точки зрения - куда и кому идут эти деньги?
Сумма 1,03522 грн. за российский газ идет в государственное предприятие Газпром и соответственно в бюджет государства Россия и в конечном итоге эти деньги возвращаются через бюджет российскому народу.
И только сумма в размере 0,0586715 грн. за 1 м3 идет частным акционерным предприятиям монополистам в газоснабжении типа ОАО "Краснодаркрайгаз".

В Запорожской области этим акционерным предприятиям монополистом в газоснабжении является публичное акционерное общество «Запорожгаз» с частной формой собственности и акционерами которого с доминирующим пакетом акций являются западные киприские, австрийские и другие фирмы (владельцами которых являются МВФ и украинские олигархи).
И в Запорожской области сумма в размере 0,82 грн. за 1 м3 идет в публичное акционерное общество «Запорожгаз» с частной формой собственности и акционерами которого с доминирующим пакетом акций являются западные киприские, австрийские и другие фирмы (владельцами которых являются МВФ и украинские олигархи).

А в бюджет государства Украина идет сумма только 0,278 грн.  
Давайте еще раз проанализируем-
З 01.08.2010 по теперішній час ціна з ПДВ за коп. за 1 м3, затверджена постановою НКРЕ від 13.07.2010 № 812, за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 куб. м. на рік за наявності газових лічильників = 109,80 коп.
Из цены 1,0980 грн. сумма в размере 0,278 грн. уходит в бюджет государства Украина.
В ПАО «Запорожгаз» остается сумма 0,82 грн. за 1 м3 при условии, что потребитель услуг потребляет в год не болем 6000 м3 природного газа.
 То есть 0,82 грн. х 6000 м3 = 4920 грн.
Сумму в размере 4920 грн. в год получает ПАО «Запорожгаз» с одного потребителя услуг по газоснабжени. И эти деньги уходят на банковские украинские и заграничные счета акционеров.
А если в Украине приблизительно 10 000 000 потребителей услуг по газоснабжению, то сколько гривен уходит за границу и счета олигархов?

Да где-то около 49 200 000 000 грн. в год!!!!!!!!

Теперь понятно, почему МВФ так усилено и настойчиво требует повышение цены за услуги по газоснабжению для населения Украины???!!!!


Может быть я не прав по отношению к ПАО «Запорожгаз»??? Ведь ПАО «Запорожгаз» есть субъект природных монополий и его деятельность регламентируется Законом Украины «О природных монополиях» (Закон України «Про природні монополії»
http://www.ecu.gov.ua/ua/law/legislation_lows.html?_m=publications&_t=rec&id=416 ). Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні.
 Метою цього Закону є забезпечення ефективності функціонування ринків, що перебувають у стані природної монополії, на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги) (далі - товари);
 споживач товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій, - фізична або юридична особа, яка придбаває товар, що виробляється (реалізується) суб'єктами природних монополій; (Это Мы с Вами).
 суб'єкт природної монополії - суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення), який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії; (Это Облгаз)
Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають на товарних ринках України, які перебувають у стані природної монополії, та на суміжних ринках за участю суб'єктів природних монополій.
Передбачене цим Законом регулювання діяльності суб'єктів природних монополій не застосовується у сферах, що не належать до природних монополій, якщо інше не встановлено законами України.
 2. Законодавством про природні монополії можуть установлюватися особливості регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на окремих товарних ринках.

Законодавство України про природні монополії
1. Законодавство України про природні монополії складається з цього Закону, Повітряного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про Антимонопольний комітет України", "Про транспорт", "Про телекомунікації", "Про поштовий зв'язок", "Про трубопровідний транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про електроенергетику", інших законів України, що встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій.
Сфери діяльності суб'єктів природних монополій
1. Відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах:
транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

Перелік суб'єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень.

Предмет регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
Предметом регулювання діяльності суб'єктів природних монополій згідно з цим Законом є:
ціни (тарифи) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;
доступ споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;
інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством.

Принципи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
1. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основі таких принципів:
гласності та відкритості процедур регулювання;
адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб'єкт природної монополії;
самоокупності суб'єктів природних монополій;
стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них;
забезпечення захисту прав споживачів.
2. При регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій враховуються:
витрати, які згідно з законами про оподаткування відносяться на валові витрати виробництва та обігу;
податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів;
вартість основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування, потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів;
очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами);
віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів;
відповідність якості товарів, що виробляються (реалізуються), потребам споживачів;
державні дотації та інші форми державної підтримки.
3. Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, при прийнятті рішень щодо такого регулювання враховують інформацію про діяльність суб'єкта природної монополії, надану об'єднаннями споживачів, суб'єктами природних монополій, іншими заінтересованими особами, про результати оприлюднення та відкритих слухань щодо зміни цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій. Порядок оприлюднення інформації та відкритих слухань щодо зміни цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій визначається тими органами, на які відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення" покладається затвердження або регулювання цін (тарифів).

Обов'язки суб'єктів природних монополій

1. Суб'єкти природних монополій зобов'язані:
дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки та якості товару, а також інших умов та правил здійснення підприємницької діяльності, визначених у ліцензіях на здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках;
вести окремий бухгалтерський облік за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;
забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію вироблених ними товарів споживачам, а також не чинити перешкод для реалізації угод між виробниками, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, та споживачами;
надавати органам, які регулюють їх діяльність, документи та інформацію, необхідні для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені відповідними органами;
забезпечувати посадовим особам органів, які регулюють їх діяльність, доступ до документів та інформації, необхідних для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об'єктів, устаткування та земельних ділянок, що є у їх власності або у користуванні.
2. Суб'єкти природних монополій не можуть вчиняти дії, які призводять або можуть призвести до неможливості виробництва (реалізації) товарів, щодо яких здійснюється регулювання відповідно до цього Закону, або до заміни їх іншими товарами, не однаковими за споживчими характеристиками.
3. Суб'єкти природних монополій здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ
Основними завданнями комісій є:
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій;
сприяння створенню умов, які забезпечують за рахунок виникнення та розвитку конкуренції виведення товарного ринку із стану природної монополії, що дасть можливість ефективніше задовольняти попит, а також сприяння розвитку конкуренції на суміжних ринках;
формування цінової політики у відповідній сфері регулювання;
сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.

Стаття 13. Функції комісій
Комісії відповідно до покладених на них завдань:
розробляють та затверджують спеціальні умови і правила здійснення підприємницької діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, контролюють їх дотримання, вживають у встановленому порядку заходів щодо запобігання порушенням цих умов і правил;
видають у встановленому порядку суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, ліцензії на здійснення відповідних видів підприємницької діяльності;
формують у відповідних сферах природних монополій цінову політику, визначають умови доступу споживачів до товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій;
подають відповідним державним органам пропозиції щодо укладання державних контрактів, розробки стандартів і показників якості товарів і послуг та пропозиції щодо регулювання інвестиційних процесів у сферах природних монополій;
складають і ведуть реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону;
беруть участь у розробці та вносять у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства про природні монополії;
інформують громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність і діяльність суб'єктів природних монополій;
публікують щорічні доповіді про результати своєї діяльності та діяльності суб'єктів природних монополій;
передають до відповідних державних органів матеріали про порушення чинного законодавства;
здійснюють інші функції, що випливають з покладених на них завдань.


А теперь віполним анализ одного интересного документа -

ВИСНОВОК
незалежного аудитора
про фінансову звітність
Публічного акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз"

Основні відомості про акціонерне товариство:
1. Повна назва                                  Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз"
2. Код ЕДРПОУ                               03345716
3. Поточний рахунок                       № 26005002327001, Філія ПАТ КБ «Надра» ЗРУ м.Запоріжжя
4. Місцезнаходження                      Україна, 69035 м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7
5. Дата державної реєстрації          08.07.2010 р. А01 № 031718
6. Основні види діяльності розподілення та постачання газу

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.10 р. на балансі обліковуються основні засобі та інші необоротні матеріальні активи за первісною вартістю у сумі 406 632 тис.грн.:
будинки, споруди та передавальні пристрої                               373 301 тис.грн.
машини та обладнання                                                                       2 815 тис.грн.
транспортні засоби                                                                            11 563 тис.грн.
інструменти, прилади, інвентар (меблі)                                           4 549 тис.грн.
інші основні засоби                                                                             4 592 тис.грн.
бібліотечні фонди                                                                                     60 тис.грн.
малоцінні необоротні матеріальні активи                                                    9 752 тис.грн.

Здесь в основных средствах нет и не может быть магистральных трубопроводов, трубопроводов среднего и низкого давления.
Потому, что все магистральные трубопроводы, государственные и коммунальные трубопроводы среднего и низкого давления внесены Фондом государственного имущества Украины как государственное имущество в реестр госимущества и переданы в пользование НАК «Нафтогаз Украина». А ПАО "Запорожгаз" является акционерным обществом, учредителями которого есть акционеры, а не государство и фома собственности в ПАО "Запорожгаз" частная, а не государственная.
ПАТ «Запорожгаз» не является владельцем государственных газопроводов и не арендует государственные газопроводы по договору у Фонда государственного имущества Украины.
Вот почему –
В свою чергу, всім ліцензіатам НКРЕ з розподілу природного та нафтового газу затверджується тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами. Згідно пункту 3.8 "Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ", затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 тариф на транспортування газу розподільними трубопроводами розраховується ліцензіатом на наступний (плановий) період та затверджується НКРЕ.
Тариф установлюється таким чином, щоб забезпечити ліцензіату відшкодування його обґрунтованих витрат та отримання прибутку.


А тепер обратите внимание на следующее заключение аудита -
Протягом 2010 року Товариство отримало безоплатно газопроводи на суму 29 987 тис.грн., що підтверджується актами прийому-передачі основних засобів (ф. ОЗ-3) і відображено на рахунку 424 «Безоплатно отримані необоротні активі». Это будет следующая тема, как ПАТ «Запорожгаз» находит дурачков, которые за свій сет строять подводящие газопроводы газораспределительные сети в населенных пунктах и «безоплатно», даром, за спасибо просто без заключения договора передают эти трубопроводы стоимостью десятки миллионов гривен в «подарок» ПАТ «Запорожгаз».

А теперь рассмотрим доходы ПАТ «Запорожгаз» -

Протягом 2010 р. Товариством було отримано дохід у сумі 502 910 тис.грн., у тому числі від:
- дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)                                                                              485 097 тис.грн.
- інші операційні доходи                                                                                 547 тис.грн.
- інші фінансові доходи                                                                                 3 227 тис.грн.
- інші доходи                                                                                                 14 039 тис.грн.


Загальна сума витрат за 2010 р. склала 505 711 тис.грн., у тому числі:
- собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)                                                                              480 006 тис.грн.
- адміністративні витрати                                                                            10 194 тис.грн.
- інші операційні витрати                                                                              8 001 тис.грн.
- інші витрати                                                                                                      33 тис.грн.
- податок на прибуток                                                                                   7 477 тис.грн.

То есть ПАТ «Запорожгаз» получило доходы в размере 485 097 000 грн. оказывая Нам с Вами услуги по газоснабжению,
 и при этом все эти огромные средства ПАТ Запорожгаз потратил, оказавая Нам с Вами услуги по газоснабжению – то есть израсходовало на Нас  480 006 000 грн.
А в течении года Мы с Вами, кроме снятия показаний счетчика, не видели у себя не одного работника ПАТ «Запорожгаз».


Аналіз фінансового стану Товариства аудиторами -
На підставі отриманих облікових даних під час проведення аудиторської перевірки фінансового звіту Товариства за 2010 р. нами був проведений аналіз показників фінансового стану Товариства на 31.12.2010 р.

Щодо ефективності використання активів Товариства, то її величина становить 0,001. Таким чином діяльність Товариства за 2010 р. не рентабельна.

И всетаки я прав –
В ПАО «Запорожгаз» остается сумма 0,82 грн. за 1 м3 при условии, что потребитель услуг потребляет в год не болем 6000 м3 природного газа.
 То есть 0,82 грн. х 6000 м3 = 4920 грн.
Сумму в размере 4920 грн. в год получает ПАО «Запорожгаз» с одного потребителя услуг по газоснабжению. И эти деньги уходят на банковские украинские и заграничные счета акционеров.
У ПАТ «Запорожгаз» около 100 000 потребителя услуг по газоснабжению. Это и есть 485 097 000 грн. полученных за 2010 год доходов ПАТ «Запорожгаз».

А если в Украине приблизительно 10 000 000 потребителей услуг по газоснабжению, то сколько гривен уходит за границу и счета олигархов?

Да где-то около 49 200 000 000 грн. в год!!!!!!!!

Теперь окончательно и безповоротно понятно, почему МВФ так усилено и настойчиво требует повышение цены за услуги по газоснабжению для населения Украины???!!!!
И понятно почему и Верховная Рада Украины, и Кабинет Министров Украины и Президент с «пониманием» относятся к требованиям МВФ по повышению тарифа по газоснабжению для населения Украины!!!!!!


«АЛЬЯНСАУДИТ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
60006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б.9, кв.19
тел./факс (061) 220-04-28; тел. (061) 220-04-64
ел.пошта: аljans@ukr.net
сайт: аudit.da.zp.ua
код ЄДРПОУ 34829687
---

ВИСНОВОК
незалежного аудитора
про фінансову звітність
Публічного акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз"

Голові правління та акціонерам
ПАТ по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз"

Основні відомості про аудиторську фірму:

1. Повна назва                                  Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ»
2. ЄДРПОУ                                       34829687

3. Місцезнаходження                       69006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19

4. Телефон (факс)                              (061) 220-04-28,  220-04-64

5. Свідоцтво про внесення до        № 3936, видане на підставі  рішення
Реєстру аудиторських фірм та        Аудиторської палати України № 171/5
аудиторів, які одноособово             від 19.01.2007 року
надають аудиторські послуги         чинне до 19.01.2012 року

6. Свідоцтво про внесення до         Серія  АБ, № 000849, реєстраційний № Свідоцтва: 936,
реєстру аудиторських фірм,             видано ДКЦБФР на підставі рішення від 21.01.2009 р.,
які можуть проводити                      чинне до 19.01.2012 року.
аудиторські перевірки фінансових
 установ, що здійснюють діяльність
на ринку цінних паперів

7. Дані про результати                      на підставі Рішення Аудиторської палати України
 зовнішнього контролю якості        від 23.09.2010 р. № 220/4.1 ТОВ «АЛЬЯНСАУДИТ»
 професійних послуг                        надано позитивний висновок.


Основні відомості про акціонерне товариство:

1. Повна назва                                  Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз"

2. Код ЕДРПОУ                               03345716
3. Поточний рахунок                       № 26005002327001, Філія ПАТ КБ «Надра» ЗРУ м.Запоріжжя
4. Місцезнаходження                      Україна, 69035 м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7
5. Дата державної реєстрації          08.07.2010 р. А01 № 031718
6. Основні види діяльності розподілення та постачання газу


Висновок щодо фінансових звітів

            Згідно з договором № 203/11 від 25.01.2011 р. ми провели аудиторську перевірку  фінансових звітів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз" (надалі - Товариство), що включають: Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2010 р.; Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2010 рік, Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2010 рік, Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2010 рік та Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2010 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.
            На Загальних зборах (протокол № 11 від 30.06.2010 р.) прийнято рішення змінити назву Товариства «Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Запоріжгаз» на «Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Запоріжгаз».
На підставі прийнятого рішення були внесені відповідні зміни до Статуту Товариства, які зареєстровані 08.07.2010 р. № 11031050011004465.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.
            Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах, наданих для аудиторської перевірки, у відповідності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.
            Відповідальність управлінського персоналу охоплює:
- розробку, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;
- вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.
Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки.
Нами здійснена аудиторська перевірка у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у вiдповiдностi з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далi - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квітня 2003 року, в тому числі у вiдповiдностi iз МСА № 701 «Модифiкацiя висновку незалежного аудитора», № 710 «Порівняльні дані», № 720 «Інша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звіти». Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фiнансовi звіти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття iнформацiї у фінансових звітах, а також оцінку i застосування принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звiтiв. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Розмiр суттєвостi з Замовником не обумовлювався, тому визначався по вiдношенню до виявлених пiд час аудиту вiдхилень згiдно професiйної думки аудитора.
До інформації, що перевірялася, були застосовані такі процедури аудиту: вибіркова перевірка, запит і підтвердження, обчислення і аналітичні процедури.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi професійного судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризиків суттєвих викривлень фінансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, які вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку вiдповiдностi використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звiтностi обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки відносно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комiсiї з цінних паперів та фондового ринку при розкритті iнформацiї емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комiсiї з цінних паперів та фондового ринку вiд 19 грудня 2006р. № 1528.
Перед висловленням думки ми зауважуємо на наступні питання:
МСА вимагають від нас оцінити чи відповідають оцінки за справедливою вартістю та розкриття в фінансових звітах застосовній концептуальній основі фінансовій звітності. У зв’язку з тим, що Товариством переоцінка основних засобів, можливість якої передбачена П(С)БО 7 «Основні засоби», не здійснювалася, ми не можемо вважати що такі необоротні активи повною мірою відповідають їхній справедливій вартості станом на 31.12.2010 р.
В ході виконання аудиторських процедур нами виявлені умовні факти, які обумовлюють значні сумніви в здатності Товариства продовжувати свою діяльність безперервно. Наявність істотної невизначеності пов'язана з позовами, поданими Товариством  до податкового органу, що розглядаються в суді, рішення яких (якщо такі позови не будуть задоволені) навряд чи зможуть бути виконані.

Думка аудитора щодо фінансових звiтiв Товариства в цiлому:
Бухгалтерський облік в Товаристві базується на принципах єдиної журнально-ордерної форми обліку з максимальною централізацією облiково-обчислювальних робіт з використанням комп’ютерних програм. Органiзацiя i методологiя бухгалтерського обліку в Товаристві вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №996-ХIУ, затвердженим П(С)БО та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.
Для ведення бухгалтерського обліку застосовується план рахунків, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291.
Обрана Товариством облікова політика, яка обумовлена в наказі «Про облікову політику підприємства» від 31.12.2006 р. № 712 (зі змінами від 31.12.2009 р. № 586), протягом звітного періоду була незмінною.
Фінансова звітність Товариства містить статті, склад і зміст яких визначено відповідно до П(С)БО. Фінансова звітність щодо принципів її підготовки, визначення і розкриття її елементів в цілому відповідає вимогам П(С)БО та обраній обліковій політиці (принципам оцінки статей звітності та методам щодо окремих статей звітності).
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в нацiональнiй валюті України - гривні.
На нашу думку, за винятком зазначених сумнівів в здатності Товариства продовжувати свою діяльність безперервно та впливу на фінансову звітність коригувань, які могли б бути потрібними для нашого підтвердження вартості активів, фінансова звітність Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз" справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2010 р., а також результати його діяльності за 2010 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

Додаткова інформація

Активи Товариства
Активи Товариства у бухгалтерському обліку, на нашу думку, класифіковано та оцінено відповідно до П(С)БО). Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням. Зміст і форма балансу Товариства відповідає П(С)БО 2 "Баланс".
Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан Товариства на звітну дату. В Балансі відображені активи, зобов'язання та власний капітал Товариства.
Залишки товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів та зобов’язань на початок та кінець звітного періоду підтверджені даними інвентаризації.

            У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що облік нематеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».
У балансі Товариства нематеріальні активи, відображені по первісній вартості. Нематеріальні активи, які обліковуються Товариством на рахунку 127 "Інші нематеріальні активи", станом на 31.12.2010 р. складають:
первісна вартість                                                                             1 049 тис.грн.
накопичена амортизація                                                                1 038 тис.грн.
залишкова вартість                                                                              11 тис.грн.
За рік надійшло 11 тис.грн.
            Залишок рахунку  127 "Інші нематеріальні активи" відповідає рядку 011 Балансу станом на 31.12.2010 р.
            Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється прямолінійним методом, про що визначено в наказі про облікову політику Товариства.

Протягом 2010 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 8 595 тис.грн., у т.ч. на:
-    капітальне будівництво                                                                        5 392 тис.грн.
-    придбання (виготовлення) основних засобів                                     2 227 тис.грн.
-    придбання (виготовлення) МНМА                                                        966 тис.грн.
-    придбання (створення) нематеріальних активів                                    10 тис.грн.
Станом на 31.12.2010р. вартість незавершеного будівництва складає 4 712 тис.грн.

Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об'єктів.
            За 2010 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 41 918 тис.грн., вибуло - 204 тис.грн.
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.10 р. на балансі обліковуються основні засобі та інші необоротні матеріальні активи за первісною вартістю у сумі 406 632 тис.грн.:
будинки, споруди та передавальні пристрої                               373 301 тис.грн.
машини та обладнання                                                                       2 815 тис.грн.
транспортні засоби                                                                            11 563 тис.грн.
інструменти, прилади, інвентар (меблі)                                           4 549 тис.грн.
інші основні засоби                                                                             4 592 тис.грн.
бібліотечні фонди                                                                                     60 тис.грн.
малоцінні необоротні матеріальні активи                                                    9 752 тис.грн.
Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2010 р. становить 147 557 тис грн., залишкова вартість – 259 075 тис.грн. Накопичена амортизація становить 36,3% первісної вартості основних засобів.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється методом, визначеним наказом про облікову політику Товариства, у відповідності з вимогами податкового законодавства. Згідно з наданими на розгляд аудиторів документами та наказу про облікову політику Товариства, нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводиться в першому місяці використання об’єкта у розмірі 100% його вартості. Визначений метод протягом року був незмінним.
У звітному періоді інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів проводилась Товариством станом на 01.11.10 р. згідно з наказом «Про проведення річної інвентаризації» від 20.10.2010 р. № 376.
На нашу думку, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобів, достовірність і повнота, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7 «Основні засоби».


Станом на 31.12.2010 р. Товариство володіє довгостроковими фінансовими вкладеннями на загальну суму 1 213 тис.грн., які обліковуються за вартістю придбання на рахунку 143 "Інвестиції не пов'язаним сторонам":
акції ВАТ "Базіс-Інвестмент"                                                              212 тис.грн.
акції ВАТ "Світ"                                                                                    1,0 тис.грн.
акції ВАТ Луганськгаз"                                                                  1 000,0 тис.грн.
В Балансі фінансові вкладення відображені у рядку 045 «Інші фінансові інвестиції». Інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, на балансі немає.
Облік фінансових вкладень Товариства в його суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2010 р. складає 35 615 тис.грн., у тому числі:
- довгострокові векселі одержані у сумі 23 615 тис.грн.
- заборгованість банку (ПАТ «Банк «Кліринговий дім») у сумі 12 000 тис.грн. згідно договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу, з метою включення їх до  капіталу банку.

Облік довгострокової дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
У відповідності до П(С)БО 17 "Податок на прибуток" визначені відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання. В звітності станом на 31.12.2010р. відображено згорнутий результат - відстрочені податкові активи в сумі 1 460 тис.грн.

Облік надходження та рух матеріальних цінностей у Товаристві здійснюються на підставі первинних документів у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси" за ціною придбання. Дооцінка та уцінка товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) у звітному періоді Товариством не здійснювалися.
Списання запасів з балансу здійснювалось з застосуванням методів оцінки вибуття запасів, передбачених П(С)БО 9 "Запаси". Згідно наказу про облікову політику оцінка вибуття виробничих запасів здійснюється по методу ФІФО.
Станом на 31.12.2010 р. виробничі запаси оцінені по первісній вартості та складають:
-    сировина і матеріали                                                                                        3 871 тис.грн.
-    купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби                                               2 304 тис.грн.
-    паливо                                                                                                                  479 тис.грн.
-    будівельні матеріали                                                                                           224 тис.грн.
-    запасні частини                                                                                                   969 тис.грн.
-    МШП                                                                                                                    181 тис.грн.
Всього                                                                                                                     8 028 тис.грн.
            Відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси» вартість МШП, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами Товариства протягом строку їх фактичного використання.
            Залишки по рахунках 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» відповідають показникам рядку 100 Балансу станом на 31.12.2010 р.
            В цілому облік запасів проводився з урахуванням вимог П(С)БО 9 «Запаси».

У статті "Векселі одержані" станом на 31.12.2010 р. заборгованість за виданими векселями відображена за чистою вартістю реалізації у сумі 4480 тис.грн., тобто за виключенням резерву сумнівних боргів, що відповідає вимогам П(С)БО 2 «Баланс».

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається в балансі Товариства за чистою вартістю реалізації на підставі принципу обачності з дотриманням вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".
Для визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості за відвантажені товари, роботи, послуги Товариство на дату балансу розраховує величину резерву сумнівних боргів виходячи з платоспроможності окремих дебіторів згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Протягом 2010 р. величина резерву сумнівних боргів була зменшена на 18 тис.грн.
У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображена заборгованість покупців, замовників за надані їм продукцію, товари, роботи, послуги.
Станом на 31.12.2010 р. у Товариства дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає:
-    первісна вартість                                                                                   25 630 тис.грн.
-    резерв сумнівних боргів                                                                                           74 тис.грн.
-    чиста реалізаційна вартість                                                                  25 556 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками складає станом на 31.12.2010 р. 16 474
тис.грн. у т.ч.:
-    з бюджетом                                                                                                      47 тис.грн.
-    за виданими авансами                                                                               9 322 тис.грн.
-    із внутрішніх розрахунків                                                                         7 105 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2010 р. відображена у балансі за чистою вартістю реалізації і становить 9 518 тис.грн.
Для визначення чистої реалізаційної вартості іншої поточної дебіторської заборгованості Товариство на дату балансу розраховує величину резерву сумнівних боргів виходячи з абсолютної сумі заборгованості згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Станом на 31.12.2010 величина резерву сумнівних боргів складає 74787 тис.грн.

Облік касових операцій Товариство здійснює у відповідності з Положенням "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" № 637 від 15.12.2004 р. Банківські операції здійснюються у відповідності з Інструкцією "Про безготівкові розрахунки в Україні в національної валюті" № 22 від 21.01.2004 р.
Станом на 31.12.2010 р. Товариство має грошові кошти в національній валюті у розмірі 72 351 тис.грн., у т. ч. на поточному рахунку – 7 346 тис.грн., у касі – 5 тис.грн., що підтверджується даними виписки банку, та касової книги.

У статті "Інші оборотні активи" відображено сальдо по рахунку 644 "Податковий кредит" та 331 «Грошові кошти у національній валюті». Станом на 31.12.2010 р. інші оборотні активи складають 5 380 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2010 р. складають 89 тис.грн., це витрати на передплату за періодичні видання.

Зобов'язання Товариства
За термінами в обліку та звітності Товариство розрізняє поточну (терміном погашення до 12 місяців включно) та довгострокову (терміном погашення більш 12 місяців) заборгованість.
Визнання, облік і оцінка зобов'язань Товариства здійснюється у відповідності з П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.10 р. складають 70 147 тис.грн.,         у т.ч.:
- заборгованість за довгостроковими векселями – 30 800 тис.грн., яка відображена у статті Балансу 450 «Інші довгострокові фінансові зобов'язання»;
- кредиторська заборгованість, яка за рішенням суду (мировою угодою) підлягає погашенню у сумі 39 347 тис.грн., відображена у статті Балансу 470 «Інші довгострокові зобов'язання».

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2010 р. склали 274 176 тис грн., у т.ч.:
-    векселі видані                                                                                               100 тис.грн.
-    за товари, роботі, послуги                                                                        2 555 тис.грн.
-    з одержаних авансів                                                                                48 355 тис.грн.
-    з бюджетом                                                                                                 6987 тис.грн.
-    зі страхування                                                                                            1 770 тис.грн.
-    з оплати праці                                                                                            4 322 тис.грн.
-    з учасниками                                                                                             1 022 тис.грн.
-    із внутрішніх розрахунків                                                                    200 363 тис.грн.
-    інші поточні зобов'язання                                                                        8 702 тис.грн.


У складі статті «Інші поточні зобов’язання» відображено сальдо по рахункам 643 «Податкові зобов’язання» та 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Станом на 31.12.2010 р. інша поточна заборгованість становить 8 702 тис. грн.
Поточні зобов'язання відображені у Балансі за сумою погашення.
Істотні перекручування розміру зобов'язань Товариства в фінансовій звітності, що перевіряється, відсутні.
Власний капітал Товариства
Власний капітал відображено в Балансі одночасно з відображенням активів і зобов'язань, які призводять до його зміни. Ми вважаємо, що статті першого розділу пасиву Балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал підприємства та відповідають вимогам П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».
Статутний капітал, відображений у рядку 300 балансу станом на 31.12.2010 р., складає 5434 тис. грн., що відповідає Статуту Товариства.
Статутний фонд Товариства визначається загальною номінальною вартістю випущених акцій. Статутний фонд розподілено на 21 737 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку м. Запоріжжя. Свідоцтво № 131/08/1/99 від 29.04.1999р. Форма випуску документарна.
Станом на 31.12.2010 р. статутний капітал сплачений повністю.

Власний капітал Товариства складається з:
- статутного капіталу                                                                                     5 434 тис.грн.
- іншого додаткового капіталу                                                                  227 634 тис.грн.
- резервного капіталу                                                                                        325 тис.грн.
- нерозподіленого прибутку
  (непокритий збиток)                                                                                -133 754 тис.грн.
У складі іншого додаткового капіталу відображена вартість майна, що не підлягає приватизації (безоплатно отримані газопроводи).
Протягом 2010 року Товариство отримало безоплатно газопроводи на суму 29 987 тис.грн., що підтверджується актами прийому-передачі основних засобів (ф. ОЗ-3) і відображено на рахунку 424 «Безоплатно отримані необоротні активі». Остаток по рахунку 424 зменшено на суму нарахованої амортизації.
У 2010 р. розмір іншого додаткового капіталу збільшився на 16 007 тис.грн. і станом на 31.12.2010 р. складає 227 634 тис.грн.

Чистий прибуток
У звіті про фінансові результати надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати та прибутки від діяльності Товариства за 2010 рік.
Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 15 "Дохід".
Для обліку доходів використовуються рахунки 7-го класу. Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій».
Протягом 2010 р. Товариством було отримано дохід у сумі 502 910 тис.грн., у тому числі від:
- дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)                                                                              485 097 тис.грн.
- інші операційні доходи                                                                                 547 тис.грн.
- інші фінансові доходи                                                                                 3 227 тис.грн.
- інші доходи                                                                                                 14 039 тис.грн.

Визнання витрат в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати".
Для обліку витрат використовуються рахунки витрат 8-го та 9-го класу.
Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського обліку 8-го та 9-го класу згідно з діючими вимогами Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій».
Загальна сума витрат за 2010 р. склала 505 711 тис.грн., у тому числі:
- собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)                                                                              480 006 тис.грн.
- адміністративні витрати                                                                            10 194 тис.грн.
- інші операційні витрати                                                                              8 001 тис.грн.
- інші витрати                                                                                                      33 тис.грн.
- податок на прибуток                                                                                   7 477 тис.грн.
Таким чином, за наслідками 2010 року Товариство отримало збиток у сумі 2 801 тис.грн., який визначено у відповідності до вимог норм діючого законодавства України і відображений у рядку 225 Звіту про фінансові результати.
Звіт про фінансові результати Товариства відповідає П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».


Чисті активи
Чисті активи Товариства станом на 31.12.2010 р. складають 99 639 тис.грн., тобто  на 94205 тис.грн. більше, ніж величина статутного капіталу та відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV.
За наслідками 2010 р. чисті активи Товариства у порівнянні з 2009 р. збільшилися на    12 640 тис.грн. за рахунок збільшення іншого додаткового капіталу.

Особлива інформація про емітента
            Протягом 2010 року Товариством не приймались рішення щодо:
-          розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу;
-          про викуп власних акцій;
-          про утворення, припинення його філій, представництв;
-          про припинення діяльності Товариства;
-          зменшення статутного капіталу.

Товариство у 2010 року не отримувало позик або кредитів у сумах, що перевищують 25 відсотків активів Товариства.

Протягом 2010 року відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства, а саме:
            Згідно п. 7  Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства від 30.06.2010р. № 11 зі складу Наглядової ради відкликаний діючий склад Наглядової ради:
            - голова - Воронін Ігор Павлович
            - члени - Швидкой Едуард Анатолійович,
                              Тарашевський Владислав Станіславович
                              Губанов Олег В’ячеславович
                              Чіріч Дмитро Володимирович
                              Величко Юрій Васильович
                              Мусієнко Олександр Миколайович
                              Якименко Ніна Олексіївна
та обраний наступний склад Наглядової ради:
            - голова – Никоноров Олег Борисович;
            - члени – Загородній Роман Васильович;
                              Винокуров Валерій Вікторович;
                              Бунеску Олексій Вікторович;
                              Петухов Сергій Ігорович;
                              Ковирньов Денис Дмитрович;
                              Мількевич Вітвлій Павлович
Згідно п. 8 Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 30.06.2010 р. № 11 у складі Ревізійної комісії відбулися такі зміни:
- відкликаний діючий склад Ревізійної комісії:
-          голова – Карпов Юрій Сергійович;
-          члени: - Голляк Юрій Борисович;
-                       - Грицеляк Анна Іванівна
та обраний наступний склад Ревізійної комісії:
-          голова – Корчага Ніна Володимирівна;
-          члени: - Башлаков Андрій Євгенович;
-                       - Дворник Анатолій Іванович
Згідно з рішенням Наглядової ради від 23.12.2010 р. звільнено з посади за власним бажанням голову правління Поп'юка Богдана Степановича;
- призначено на посаду голови правління Савіна Леоніда Андрійовича.

На підставі відповіді на наш запит Товариство повідомило, що у 2010 р.:
- не відбувалось зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали про його ліквідацію або санацію;
- операції лістінгу (делістінгу) цінних паперів Товариства на фондовому ринку не відбувалися.

На Загальних зборах (протокол № 11 від 30.06.2010 р.) прийнято рішення про зміну форми існування іменних акцій ВАТ «Запоріжгаз» з документарної на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій (переведення  випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування).

Аналіз фінансового стану Товариства
На підставі отриманих облікових даних під час проведення аудиторської перевірки фінансового звіту Товариства за 2010 р. нами був проведений аналіз показників фінансового стану Товариства на 31.12.2010 р.
Аналіз коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан Товариства, проведено відповідно до "Методичних рекомендацій з підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств і підприємств – емітентів облігацій" ухвалених Аудиторською палатою України (протокол засідання АПУ від 23.02.2001р. № 99). Результати аналізу коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан Товариства представлено в нижченаведеній таблиці:

Показники фінансового стану
ВАТ "Запоріжгаз" за 2010 р.

Показники
Станом на
01.01.2010 р.

Станом на 31.12.2010 р.
1.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності К.1                       
0,09
0,26
2.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) К.2           
0,43
0,52
3.
Коефіцієнт фінансової стійкості
(платоспроможності або автономії) К.З                        
0,23
0,22
4.
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним                     капіталом К.4
3,34
3,45
5.
Коефіцієнт рентабельності активів К.5
0,27
0,001
За результатами проведених розрахунків видно, що Товариство має можливість негайно ліквідувати лише 26% короткострокової кредиторської заборгованості (К1.). Також в його розпорядженні недостатньо коштів для того, щоб своєчасно розраховуватись за своїми поточними боргами, адже на 1 грн. поточних зобов'язань припадає 0,52 грн. поточних активів (К2.). Частка стабільних джерел фінансування складає 22% у їх загальному обсязі, це означає, що Товариство має можливість виконати свої зовнішні зобов'язання на 22% (К3).
Частка залучених коштів у структурі капіталу Товариства складає 3,45. Отже, величина залученого капіталу перевищує величину власного, що характеризує залежність Товариства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості.
Щодо ефективності використання активів Товариства, то її величина становить 0,001. Таким чином діяльність Товариства за 2010 р. не рентабельна.
Директор
Товариства з обмеженою
відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ»                              Рубітель О.Ю
(Сертифікат аудитора Серія А № 005648 виданий рішенням
Аудиторської палати України № 130 від 25.12.2003 р.)
дія якого продовжена до 25.12.2013р. рішенням
Аудиторської палати України № 195/2 від 30.10.2008р.

Аудитор
Товариства з обмеженою
відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ»                              Андреєва Л.М.
(Сертифікат аудитора Серія А № 005643 виданий
 рішенням Аудиторської палати України № 130 від 25.12.03 р.)
дія якого продовжена до 25.12.2013р. рішенням
Аудиторської палати України № 195/2 від 30.10.2008р.

18 квітня 2010 р.
м. Запоріжжя вул. Добролюбова, б. 9 кв. 19Комментариев нет:

Отправить комментарий