среда, 7 марта 2012 г.

Об обеспечении потребителей природным газом


редакция действует с 18.08.2011

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP011729.html

Что интересного Нам, населению Украины как потребителям природного газа, в этом постановлении КМ Украины?
  Вот чем -
1) населення, релігійних організацій, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню) - з ресурсу природного газу, який формується за рахунок продажу підприємствами, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, господарськими товариствами, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніми підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств, учасниками договорів про спільну діяльність, укладених за участю зазначених підприємств і товариств, та/або уповноваженими такими договорами особами Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" всього обсягу природного газу (в тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку, який здійснюється на підставі спеціальних дозволів на користування надрами (за винятком обсягів газу, що використовується видобувними підприємствами відповідно до напрямів, визначених прогнозним річним балансом находження та розподілу природного газу по Україні, що затверджений Кабінетом Міністрів України), а у разі нестачі - за рахунок інших ресурсів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

То есть потребность населения Украины должна обеспечиваться только природным газом, добытим на территории Украины и соответственно по украинской цене за 1 м3.
   В настояний момент стоимость украинского газа - 278 грв/1000 м.куб!!!! Да и то эта цена очень завышена.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2001 р. N 1729
Київ
Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 січня 2003 року N 104
,
 від 7 квітня 2003 року N 480
,
 від 21 серпня 2003 року N 1318
,
від 29 жовтня 2003 року N 1686
,
 від 26 грудня 2003 року N 2051
,
від 22 січня 2004 року N 67
,
 від 2 березня 2006 року N 244
,
 від 9 червня 2006 року N 813
,
 від 8 грудня 2006 року N 1697
,
 від 16 січня 2007 року N 31
,
зміни, внесені 
підпунктом 2 та абзацом третім підпункту 3 пункту 2 змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року N 31, скасовано
 у зв'язку із скасуванням
 зазначених підпунктів згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2007 року N 1403),
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 жовтня 2007 року N 1244
(зміни, внесені
 абзацами другим та третім підпункту 1 і
 
підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
 від 17 жовтня 2007 року N 1244, діяли до
 1 січня 2008 року),
 від 6 лютого 2008 року N 41
,
 від 26 березня 2008 року N 247
,
від 19 листопада 2008 року N 1011
,
від 28 січня 2009 року N 36
,
від 3 вересня 2009 року N 989
,
від 25 листопада 2009 року N 1241
,
від 11 лютого 2010 року N 156
,
від 16 червня 2010 року N 428
,
від 5 липня 2010 року N 549
,
 від 3 серпня 2011 року N 841
З метою надійного забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом, підвищення відповідальності за своєчасне проведення розрахунків Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:1) населення, релігійних організацій, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню) - з ресурсу природного газу, який формується за рахунок продажу підприємствами, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, господарськими товариствами, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніми підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств, учасниками договорів про спільну діяльність, укладених за участю зазначених підприємств і товариств, та/або уповноваженими такими договорами особами Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" всього обсягу природного газу (в тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку, який здійснюється на підставі спеціальних дозволів на користування надрами (за винятком обсягів газу, що використовується видобувними підприємствами відповідно до напрямів, визначених прогнозним річним балансом находження та розподілу природного газу по Україні, що затверджений Кабінетом Міністрів України), а у разі нестачі - за рахунок інших ресурсів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Підприємства, зазначені в абзаці першому цього підпункту, а також учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до яких розмір внеску підприємств, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, господарських товариств,50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств становить 50 відсотків та більше загального розміру внесків учасників договорів про спільну діяльність, реалізують видобутий природний газ (за винятком обсягів газу, що використовується видобувними підприємствами відповідно до напрямів, визначених прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу по Україні, що затверджений Кабінетом Міністрів України) виключно Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" за ціною, затвердженою Національною комісією регулювання електроенергетики для кожного суб'єкта господарювання, визначеного в цьому абзаці.
4. Керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити своєчасне проведення в повному обсязі розрахунків за спожитий природний газ установами та організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Прем'єр-міністр України 
А. КІНАХ 
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1729 
9. Постачальниками природного газу можуть бути суб'єкти господарської діяльності, які в установленому порядку отримали ліцензію на постачання природного газу.
10. Постачальники природного газу:
подають Мінпаливенерго, НАК "Нафтогаз України" та НКРЕ не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця реалізації газу інформацію про укладені договори на його поставку, довідку про наявні ресурси газу та їх плановий розподіл за регіонами та споживачами;
забезпечують разом з газотранспортними підприємствами НАК "Нафтогаз України" та суб'єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, облік реалізованого газу;
подають за підсумками роботи за відповідний місяць до Мінпаливенерго та НКРЕ не пізніше ніж через 20 днів після закінчення звітного періоду погоджений з газотранспортними підприємствами НАК "Нафтогаз України" та суб'єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, звіт про надходження газу та його реалізацію за регіонами, стан створення та використання страхового запасу газу, розрахунки з експортерами або газодобувними підприємствами за поставлений споживачам газ, а також розрахунки споживачів з постачальниками за фактично використаний газ.
12. Газотранспортні та газодобувні підприємства НАК "Нафтогаз України", а також суб'єкти господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу:
забезпечують рівні умови доступу до газотранспортної системи для всіх суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності;
виконують диспетчерські функції з контролю та регулювання надходження і реалізації природного газу;
обмежують або припиняють подачу газу споживачам в установленому порядку у разі неповного проведення розрахунків за спожитий природний газ та надані послуги з його транспортування та розподілу, або для яких постачальником не виділено планових обсягів (лімітів) поставки природного газу. При цьому відповідальність за наслідки дій з припинення подачі газу несе сторона, яка не виконала умов відповідних договорів;
відповідно до порядку оформлення актів приймання-передачі газу підписують до 5 числа місяця, що настає за звітним, акти приймання-передачі газу, що пройшов через газорозподільні станції;
складають разом із споживачами та постачальником газу акти про обсяги газу, використаного за місяць, і на підставі цих актів складають до 10 числа місяця, що настає за звітним, реєстри обсягів реалізації газу.
13. Постачання природного газу всім категоріям споживачів здійснюється тільки за умови забезпечення його 100-відсоткової оплати грошима.
15. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови місцевих держадміністрацій несуть персональну відповідальність за часткове або повне припинення газопостачання, що сталося внаслідок несвоєчасного проведення розрахунків за спожитий природний газ, зумовленого недостатнім виділенням коштів для забезпечення природним газом споживачів, що фінансуються з відповідних бюджетів, а також внаслідок непередбачення коштів для надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян.

Комментариев нет:

Отправить комментарий