вторник, 6 марта 2012 г.

Требования Правил предоставления населению услуг по газоснабжению


Снабжение газа в наши дома и в квартиры осуществляется согласно требований Правил предоставления населению услуг по газоснабжению (утвержденные постановленим Кабинета Министров Украины № 476 от 14.04.2004 года).
  Что в этих правилах мы не знаем?
Мы не знаем, что:
1. Ці Правила регулюють відносини між газопостачальними організаціями, газотранспортними організаціями та громадянами-споживачами газу (далі — споживачі).
Постачання та транспортування природного газу може здійснювати одна організація.
Визначення основних термінів
2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: 
виконавець — підприємство (організація), що виконує роботи та/або надає послуги з газопостачання;
внутрішньобудинкові системи газопостачання — газопроводи низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої, необхідні для використання газу в побуті; 
газові прилади і пристрої — плити, котли, водонагрівачі та інше побутове устаткування, в якому використовується газ; 
газопостачання — послуга, яка передбачає реалізацію природного або скрапленого газу шляхом транспортування його до споживача; 
газопостачальна організація — підприємство (організація), яке здійснює постачання газу споживачеві на підставі договору та відповідної ліцензії;   
газотранспортна організація — підприємство (організація) з експлуатації споруд систем газопостачання і газопроводів, яке транспортує газ газопостачальної організації до споживача та надає йому послуги з технічного обслуговування та ремонту газопроводів і внутрішньобудинкових систем газопостачання на підставі відповідної ліцензії; 
група будинків — будинки з однотипним інженерно-санітарним обладнанням та подібними будівельними і архітектурними характеристиками, яким постачання газу здійснюється через спільний ввідний (вуличний) газопровід;
дворовий газопровід (для приватних будинків) — ділянка газопроводу від місця приєднання до розподільного газопроводу до запірного пристрою на вводі в будинок; 
лічильник газу — прилад обліку газу, що встановлюється на внутрішньому газопроводі в окремій квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні чи на відводі до газового приладу споживача або на ввідних газопроводах у багатоквартирний будинок (або на групу будинків);
міжопалювальний період — період між закінченням опалювального періоду та початком наступного; 
норма споживання природного газу — обсяг споживання газу, установлений згідно із законодавством для проведення споживачами розрахунків за спожитий газ у разі відсутності лічильників газу;
об’єкт споживача — територіально відокремлена газифікована споруда (житловий будинок, квартира, майстерня тощо), що належить споживачеві на правах власності або користування; 
опалювана площа — загальна площа квартири (будинку) без урахування площі лоджій, балконів, терас, а також площі приміщень, де відсутні тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем опалення тощо), які безпосередньо не з’єднані з опалюваними приміщеннями дверними та іншими отворами;
якісні показники газу — параметри та характеристики якості газу, визначені нормативними документами;  
якість надання послуг — відповідність показників якості послуг з технічного обслуговування вимогам нормативних документів.

4. Послуги з газопостачання надаються споживачеві на підставі укладеного між ним та газопостачальною (газотранспортною) організацією договору про надання послуг з газопостачання (далі — договір), типова форма якого затверджена НКРЕ. 

16. Послуги з технічного обслуговування надаються за рахунок витрат газотранспортних організацій, пов’язаних з транспортуванням природного газу, а саме:
забезпечення своєчасної планової повірки лічильників газу (демонтаж, транспортування та монтаж);
перевірки на щільність газопроводів, газових приладів і пристроїв за допомогою газу під робочим тиском; 
ліквідації витоку газу; 
перевірки відповідності встановлення газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, прокладення газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації; 
перевірки димових і вентиляційних каналів на наявність тяги; 
перевірки наявності вільного доступу до газопроводів, газових приладів і пристроїв, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; 
розбирання, очищення від залишків корозії і мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах; 
перевірки придатності до використання (експлуатації) газових приладів і пристроїв, їх очищення, наладки та регулювання; 
дрібного ремонту газових приладів і пристроїв, пов’язаного із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разі перепакування фланцевих та нарізних з’єднань і запірних пристроїв.
   
Все эти работы учтены в тарифе за 1 м3 и Мы с Вами уже их оплатили.
Эти услуги и работы уже оплачены, но почти никогда работниками Облгазов, получив от нас заранее деньги, эти работы и услуги не выполняются!!!!
28. Споживач має право на:
 безперервне отримання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором; 
якісне і своєчасне технічне обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів; 
отримання послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту газових приладів і пристроїв, лічильників газу за своєю заявкою; 
перевірку якісних показників газу та якості надання послуг; 
зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зниження тиску газу; 
 отримання інформації щодо тарифів на постачання і транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методику розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску у газовій мережі тощо;
розірвання договору та/або відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією цих Правил;
повне припинення газопостачання як в опалювальний, так і міжопалювальний період на підставі письмової заяви;
часткове припинення газопостачання шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв як в опалювальний, так і міжопалювальний період на підставі письмової заяви;
проведення перерахунку за період не більш як шість місяців у разі тимчасової відсутності за основним місцем проживання споживача або членів його сім’ї чи за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильника газу за умови подання у місячний строк до газопостачальної (газотранспортної) організації письмової заяви з відповідними підтвердними документами.

Из этого пункта Правил я хочу концентрировать Ваше внимание на том, что Мы имеем право знать полную и достоверную информацию:

- про якісні показники газу, який ми отримуємо;
- про тарифах на постачання газу і про складові частини цього тарифу;
- про тарифах на транспортування газу і про складові частини цього тарифу;
- про ціни 1 м3 газу – українського, російського, туркменського и т.д.

29. Споживач зобов’язаний: 
укласти договір;
пройти інструктаж з безпечного користування газом у побуті, в тому числі ознайомитися з інструкцією з правил безпечного користування газовими приладами і пристроями; 
виконувати вимоги Правил безпеки систем газопостачання та цих Правил; 
своєчасно вносити плату за надані послуги з газопостачання; 
невідкладно повідомляти аварійно-диспетчерську службу газотранспортної організації про всі недоліки в роботі системи газопостачання; 
у разі відсутності лічильника газу письмово повідомляти не пізніше ніж у місячний строк газопостачальну організацію про всі зміни, що стосуються видів споживання природного газу; 
раціонально використовувати газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями; 
забезпечувати збереження і цілість лічильників газу та пломб на них; 
утримувати у разі проживання в приватному будинку димові та вентиляційні канали в технічно справному стані (своєчасно проводити їх очищення та перевірку), здійснювати вентиляцію підвальних приміщень та герметизацію вводів інженерних комунікацій (для води, тепла, електрокабелів тощо); 
не пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення або повного припинення газопостачання письмово повідомити газопостачальну (газотранспортну) організацію про розірвання договору та розрахуватися за послуги з газопостачання; 
безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників газопостачальної (газотранспортної) організації після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для: 
— локалізації та ліквідації аварійних ситуацій; 
— відключення та заміни газових приладів і пристроїв, усунення порушень і несправностей в їх роботі, проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, перевірки показань лічильників газу, наявності та цілості пломб на них; 
— демонтажу або монтажу лічильників газу, пов’язаного з проведенням їх планової повірки;
— установлення лічильника газу, що здійснюється з ініціативи та за кошти газопостачальних (газотранспортних) організацій або за рахунок інших джерел.


Из этого пункта Правил я хочу концентрировать Ваше внимание на том, что Мы:
зобов’язані укласти договір.

   Договор, это не та «Филькина» грамота, которую мы заключили с начальником филиала Облгаза, а договор должен быть подписан физическим лицом (МЫ) с юридическим лицом (председателем правления ПАТ Облгаз) с соблюдением требований ЦК (гражданского кодекса) Украины.
Стаття 1 ЦК України. Відносини, що регулюються цивільним законодавством

     1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та
майнові  відносини  (цивільні  відносини),  засновані на юридичній
рівності,  вільному  волевиявленні,  майновій   самостійності   їх
учасників.

     2. До майнових відносин,  заснованих на адміністративному або
іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій  стороні,  а
також до податкових,  бюджетних відносин цивільне законодавство не
застосовується, якщо інше не встановлено законом.

     Стаття 2 ЦК України. Учасники цивільних відносин

     1. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та  юридичні
особи (далі - особи).

     2. Учасниками   цивільних   відносин   є:   держава  Україна,
Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави
та інші суб'єкти публічного права.

Стаття 6 ЦК України. Акти цивільного законодавства і договір

     1. Сторони мають право укласти договір,  який не передбачений
актами цивільного законодавства,  але відповідає загальним засадам
цивільного законодавства.

     2. Сторони  мають  право   врегулювати   у   договорі,   який
передбачений актами цивільного законодавства,  свої відносини, які
не врегульовані цими актами.

     3. Сторони в договорі можуть відступити  від  положень  актів
цивільного  законодавства  і врегулювати свої відносини на власний
розсуд.

     Сторони в договорі не можуть відступити  від  положень  актів
цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а
також у  разі,  якщо  обов'язковість  для  сторін  положень  актів
цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин
між сторонами.


Дальше по Правилам –
32. Газопостачальна організація зобов’язана: 
забезпечити безперервне постачання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором; 
неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем газопостачання; 
публікувати в засобах масової інформації детальну інформацію про зміну роздрібних цін на газ за п’ять днів до введення їх у дію та перелік послуг, що надаються споживачеві і вартість яких включена до тарифу на постачання природного газу;
надавати інформацію щодо тарифів на постачання газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску в газовій мережі тощо;
 видавати споживачеві безоплатно бланки договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій та платіжні документи встановленого зразка;
 припиняти газопостачання на підставі письмової заяви споживача про індивідуальне опалення як у міжопалювальний, так і в опалювальний період та провадити перерахунок за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу, як це визначено пунктом 28 цих Правил;
розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо відповідності якісних показників газу та якості послуг і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги; 
самостійно протягом місяця з моменту виявлення факту невідповідності фактичних якісних показників газу нормативним величинам або з моменту перерви у наданні послуг з газопостачання здійснити споживачеві перерахунок розміру плати за неякісні або ненадані послуги з газопостачання, повідомивши його про це протягом 10 календарних днів;
 припиняти (відновлювати) газопостачання для опалення житла у разі закінчення (настання) опалювального періоду. У разі письмової заяви споживача газопостачання в міжопалювальний період не припиняється;
укласти договір із споживачем;
відкрити в уповноваженому банку розподільний рахунок для зарахування грошей за спожитий природний газ та зазначити його номер у договорі;
у разі перерахування споживачами грошей за спожитий природний газ на інші рахунки газопостачальної організації (крім розподільного) повернути їх за заявою споживача або з власної ініціативи в триденний строк з моменту надходження;
проводити не менше ніж один раз на шість місяців контрольне зняття показань лічильників газу у споживачів відповідно до затверджених графіків;
у разі відсутності лічильника газу та надання споживачем відповідних підтвердних документів провадити перерахунок розміру плати за послуги з газопостачання у таких випадках:
— тимчасова відсутність за основним місцем проживання споживача або членів його сім’ї;
— письмове повідомлення споживачем у місячний строк про зміни, що стосуються видів споживання природного газу.

Из этого пункта Мы должны запомнить:
Газопостачальна організація зобов’язана: 
забезпечити безперервне постачання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором; 
публікувати в засобах масової інформації детальну інформацію про зміну роздрібних цін на газ за п’ять днів до введення їх у дію та перелік послуг, що надаються споживачеві і вартість яких включена до тарифу на постачання природного газу;
надавати інформацію щодо тарифів на постачання газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску в газовій мережі тощо;
 видавати споживачеві безоплатно бланки договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій та платіжні документи встановленого зразка;
самостійно протягом місяця з моменту виявлення факту невідповідності фактичних якісних показників газу нормативним величинам або з моменту перерви у наданні послуг з газопостачання здійснити споживачеві перерахунок розміру плати за неякісні або ненадані послуги з газопостачання, повідомивши його про це протягом 10 календарних днів;
укласти договір із споживачем (згідно вимог ЦК України);


33. Газотранспортна організація зобов’язана: 
неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем газопостачання; 
надавати своєчасно якісні послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів; 
надавати послуги з технічного обслуговування газових приладів і пристроїв, лічильників газу за заявкою споживача; 
гарантувати безпечне користування газовими приладами, пристроями та лічильниками газу за умови дотримання споживачем вимог щодо безпечного користування газом;
забезпечувати своєчасну планову повірку та здійснювати ремонт лічильників газу;
проводити інструктаж споживача з безпечного користування газовими приладами і пристроями у побуті та попереджати його про відповідальність за порушення вимог Правил безпеки систем газопостачання; 
проводити інструктаж власників приватних будинків щодо дотримання правил техніки безпеки під час прочищення димових та вентиляційних каналів; 
надавати інформацію щодо тарифів на транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газорозподільних мереж та порядку розрахунку плати за підключення до газорозподільних мереж, нормативних та фактичних якісних показників газу та його тиску в газорозподільній мережі тощо;
своєчасно вживати заходів для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій; 
забезпечувати підтримання у технічно безпечному стані газопроводів, газових приладів і пристроїв після ліквідації наслідків аварійної ситуації; 
у разі звернення споживача, у тому числі для перевірки якості надання послуг, направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості; 
припиняти газопостачання за письмовою заявою споживача як у міжопалювальний, так і в опалювальний період та проводити перерахунок розміру плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу згідно з пунктом 28 цих Правил;
розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо надання послуг з газопостачання та за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги. 

Из этого пункта Мы должны запомнить:
надавати своєчасно якісні послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів; 
надавати послуги з технічного обслуговування газових приладів і пристроїв, лічильників газу за заявкою споживача; 
забезпечувати своєчасну планову повірку та здійснювати ремонт лічильників газу;
надавати інформацію щодо тарифів на транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газорозподільних мереж та порядку розрахунку плати за підключення до газорозподільних мереж, нормативних та фактичних якісних показників газу та його тиску в газорозподільній мережі тощо;
забезпечувати підтримання у технічно безпечному стані газопроводів, газових приладів і пристроїв після ліквідації наслідків аварійної ситуації; 
у разі звернення споживача, у тому числі для перевірки якості надання послуг, направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості; 
розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо надання послуг з газопостачання та за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги. 


Дальше по Правилам –
36. Газопостачальна та газотранспортна організації несуть відповідальність згідно із законодавством за:
постачання споживачеві газу, якісні показники та тиск якого не відповідають вимогам нормативних документів;
несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;
неякісне виконання робіт з технічного обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, що здійснюються за рахунок експлуатаційних витрат (планове технічне обслуговування) або за заявою споживача;
шкоду, заподіяну житловому приміщенню і майну споживача, а також його життю, здоров’ю та навколишньому середовищу;
безпідставне припинення газопостачання.

37. У разі порушення газопостачальною (газотранспортною) організацією цих Правил та умов договору споживач подає одній із зазначених організацій претензію, складену у довільній формі. Газопостачальна (газотранспортна) організація повинна протягом п’яти днів усунути порушення, виявлені під час перевірки тиску та/або якісних показників газу, чи надати споживачеві обгрунтовану відмову. 39. У разі коли між споживачем і газопостачальною (газотранспортною) організацією не досягнуто згоди про надання послуг з газопостачання, розміру їх оплати, відшкодування збитків, спірні питання вирішуються в судовому порядку. 

Контроль за дотриманням Правил
40. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють у межах своїх повноважень Мінпаливенерго, 
НКРЕ, 
Держспоживстандарт та 
Антимонопольний комітет.

Комментариев нет:

Отправить комментарий